در حال بارگذاری...
بازگشت
    دوره رنگ روغن دوره رنگ روغن25 فروردین

    رنگ روغن به عنوان یک ابزار پرطرفدار در بین ابزارهای نقاشی شناخته می شود 
    رنگ روغن به علت ماهیت خود، قابلیت لایه بندیهای رنگی و پوشانندگی کامل را در زمان مناسب به هنرمند می دهد، درنتیجه ابزار بسیار مناسب آموزشی محسوب میشودکه هنرجویان درطی استفاده از آن نکات بسیار مهم رنگ آمیزی با انواع قلموها و تکنیک ها و سبک ها را آموزش می بینند 
    درآموزشگاه بوم سپید در گرایش نقاشی رنگ روغن از روی تصویر دو بعدی مرحله پیش نیاز طراحی حذف گردیده تا علاقندان به این شاخه از هنری با صرفه جویی زمانی بتوانند سریع تر موفق به خلق تابلوهای فاخر گردند