در حال بارگذاری...
بازگشت
    مدیریت مدیریت22 فروردین

    شیما سعادت اسدی کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن ،کارشناسی گرافیک و دارای چند مقام ملی در زمینه نقاشی می باشد

    وی آموزشگاه بوم سپید را درسال ۱۳۹۱تاسیس نمود و در حال حاضربه عنوان مدیر و مدرس در این مرکز درحال فعالیت است